CCGrass-Nhà sản xuất đạt chứng nhận của FIH

CCGrass-Nhà sản xuất đạt chứng nhận của FIH

Sân Hockey có một tiêu chuẩn rất cao đối với bề mặt cỏ nhân tạo. Sự kiểm soát rất chặt chẽ về độ lăn của bóng, độ trượt của chân, độ nún...

CCGrass là nhà sản xuất được FIH tin dùng và được đưa lên để chứng nhận quốc gia hoặc quốc tế với các hệ thống theo yêu cầu riêng. Nó có nghĩa là việc lắp đặt của chúng tôi cũng đạt được chứng nhận của FIH

FIH Golbal Level Product Certificate

FIH Golbal Level Product Certificate

FIH Company Certificate

FIH Company Certificate

FIH National Level Product Certificate

FIH National Level Product Certificate

FIH Field Certificate

FIH Field Certificate

Với việc đạt chứng nhận từ FIH, hệ thống Hockey có thể được lắp đặt với tất cả các trình độ.

Olympic Games

World Cup

Junior World Cup

Champion's Trophies

Champion's Challenges

FIH Olympic Games Qualifying Tournaments

FIH World Cup Qualifying Tournaments