Green HF 13 đã qua bài kiểm tra của FIH Water Reduced System Test

Green HF 13 đã qua bài kiểm tra của FIH Water Reduced System Test

Green HF 13 đã qua bài kiểm tra của FIH Water Reduced System Test

Được thử nghiệm bởi Sports Labs Ltd, Green CCGrass H 13 đã được chứng nhận của FIH Global Classification – hệ thống tiết kiệm nước FIH. 

Những lợi ích của hệ thống tiết kiệm nước FIH là gì?

Tiết kiệm nước. Hệ thống này chỉ đòi hỏi nước sâu 1mm, trong khi hệ thống dựa trên nước cần nước sâu 3mm. Tính sơ sơ, một khóa học hockey lĩnh vực tiêu chuẩn quốc tế sẽ tết kiệm được hoàn toàn 13m3 nước. Điều này sẽ rất hữu ích cho những vùng có nguồn nước hữu hạn.

Khả năng chơi: Không cần cát, một lớp nước nhỏ và cỏ nhân tạo với mật độc cao kết hợp với nhau đảm bảo việc chơi bóng rất tuyệt vời. Bạn có thể thấy nhiều lợi ích khác từ việc này

An toàn. Nước thay vì ngấm xuống sẽ đóng vai trò của lớp bảo vệ làm giảm phần lớn ma sát. Nước cũng có tác dụng làm mát, tăng độ hấp dẫn của cuộc chơi