Thông tin liên hệ

Address:

Floor 19, Dadi Building, No.56 Huaqiao Road, Nanjing, Jiangsu, China.

Zipcode:

210029

Telephone:

86-25-69811666

Fax:

86-25-69811618

Email:

Web Site:

Thông tin yêu cầu

Bạn cần biết thêm thông tin từ CCGrass?

Nói với chúng tôi bạn vần gì và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 48h.

Họ tên:
Địa chỉ
Điện thoại:
Email:
Nội dung: