Sân bóng cỏ nhân tạo Bình Minh - Diễn Thành,Diễn Châu, Nghệ An

Sân bóng cỏ nhân tạo Bình Minh - Diễn Thành,Diễn Châu, Nghệ An

Với thị trường khó tính về bóng đá như Nghệ an, việc chủ đầu tư đã chọn Cỏ nhân tạo CCGrass cho thấy chủ đầu tư đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng các dòng cỏ. Điều đó cũng cho thấy uy tín của CCGrass trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế