Sân bóng cỏ nhân tạo Dự Đường - Đông Giao, Hải Dương

Sân bóng cỏ nhân tạo Dự Đường - Đông Giao, Hải Dương

Sân bóng cỏ nhân tạo Dự Đường - Đông Giao, Hải Dương được khánh thành vào tháng 9 năm 2014, kể từ ngày sân bóng đi vào hoạt đông, phong trào thể dục thể thao tại cơ sở được đẩy lên rất cao. Cũng từ khi có sân bóng tại đây, nhiều sân bóng khác cũng sử dụng Cỏ nhân tạo CCGrass được mọc ra.