Sân bóng cỏ nhân tạo phường Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An

Sân bóng cỏ nhân tạo phường Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An

Sân bóng cỏ nhân tạo phường Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An được khánh thành vào tháng 7 năm 2015 với diện tích 3120m2 là một trong những sân bóng nằm trong chương trình xã hội hóa đầu tư do nhà nước phát động.

Một lần nữa, khách hàng tại Nghệ An đã chọn CCGrass là nhà sản xuất được FIFA tin dùng để sử dụng cho công trình của mình