Sân bóng đá cỏ nhân tạo Bảo Thắng - Lào Cai

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Bảo Thắng - Lào Cai