Sân bóng đá cỏ nhân tạo Khu Công Nghiệp VSIP - Bắc Ninh

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Khu Công Nghiệp VSIP - Bắc Ninh