Sân cỏ CCG tại Việt Nam

Sân bóng cỏ nhân tạo Bình Minh - Diễn Thành,Diễn Châu, Nghệ An

Sân bóng cỏ nhân tạo Bình Minh - Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An được xây dựng từ đầu năm 2015

Xem tiếp

Sân bóng cỏ nhân tạo Cao đẳng Hoan Châu - Nghệ An

Sân bóng cỏ nhân tạo Cao đẳng Hoan Châu - Nghệ An

Xem tiếp

Sân bóng cỏ nhân tạo Dự Đường - Đông Giao, Hải Dương

Sân bóng cỏ nhân tạo Dự Đường - Đông Giao, Hải Dương

Xem tiếp

Sân bóng cỏ nhân tạo phường Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An

Sân bóng cỏ nhân tạo phường Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An được khánh thành vào tháng 7 năm 2015 với diện tích 3120m2

Xem tiếp

Sân bóng đá cỏ nhân tạo An Cựu City - Huế

Sân bóng cỏ diện tích hơn 7000m2 bao gồm 4 sân bóng có diện tích 23m x 42m, khu nhà điều hành, nhà để xe và khu vệ sinh, sử dụng cỏ nhân tạo của CCGRASS

Xem tiếp

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Cao đẳng truyền hình - Thường Tín, Hà Nội

Sân bóng được VECGROUP hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư là anh Nam, tại địa chỉ Cao đẳng truyền hình - Thường Tín, Hà Nội vào tháng 12 - 2014. Sân bóng sử dụng cỏ nhân tạo VFC31 của CCGRASS

Xem tiếp

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Xương Rồng - TP Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Xương Rồng được VECGROUP hoàn thiện và bàn giao lại cho chủ đầu tư là Công ty Hà Thái vào tháng 8 - 2015, cỏ nhân tạo VFC31 của CCGRASS tiếp tục được sử dụng cho dự án

Xem tiếp

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Khải Hòa Babylon - TP Yên Bái

Tháng 12 năm 2014, VECGROUP đã hoàn thiện và bàn giao lại sân cỏ nhân tạo Khải Hòa Babylon cho chủ đầu tư là anh Điệp ở Thành Phố Yên bái, công trình bao gồm 2 sân bóng đá mini 7 người, sử dụng cỏ nhân tạo VFC31 của CCGRASS.

Xem tiếp

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Phố Neo - Yên Dũng, Bắc Giang

Tháng 7 - 2015, VECGROUP đã hoàn thiện và bàn giao sân bóng đá cỏ nhân tọ Phố Neo lại cho chủ đầu tư là anh Chiến tại Yên Dũng, Bắc Giang. Sân bóng sử dụng cỏ nhân tạo VFV21 của CCGRASS.

Xem tiếp