Thông tin tuyển dụng

Các tuyên bố về giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi

CCGrass hoạt động trên nguyên tắc tôn trọng, toàn vẹn, khát vọng, minh bạch và phục vụ. Trong những năm qua, những giá trị này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra mạng lưới toàn cầu của chúng tôi gồm đối tác kinh doanh, khách hàng , viện nghiên cứu và các cơ quan thể thao.
TÔN TRỌNG

Trong gia đình CCGrass, mọi nhân viên đều có quyền quyết định và lợi ích như nhau; chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, cũng như đối xử tôn trọng với khách hàng và các đối tác của CCGrass.

TOÀN VẸN

Công ty chúng tôi hoạt động dựa trên sự tin tưởng, công bằng và chuyên nghiệp.

KHÁT VỌNG

Chúng tôi luôn phấn đấu nỗ lực hướng tới những cơ hội mới và khách hàng chính là chìa khoá phản ánh thành công của chúng tôi.

MINH BẠCH

Trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi luôn tiếp thu cái mới, luôn cởi mở thông qua việc giao tiếp với nhau.

PHỤC VỤ

Những qui tắc làm việc của CCGrass bảo đảm chất lượng trong mọi thứ chúng tôi thực hiện, từ việc chăm sóc khách hàng cũng như hiệu suất công việc và sự tin cậy.

ĐÁNG TIN CẬY TRÊN TOÀN CẦU

Là một trong ba tập đoàn được FIFA, FIH, World Rugby cùng lúc khuyên dùng

back-to-top