Nhà sản xuất tốt nhất

Nhà máy sản xuất lớn nhất
Tự sản xuất sợi cỏ và thảm cỏ
Kiểm soát chất lượng toàn diện
Phạm vi sản phẩm phổ biến
Hệ thống kiểm tra chuyên nghiệp

Sáng tạo

Nhà sản xuất được FIFA khuyên dùng
Nhà sản xuất được FIH khuyên dùng
Nhà sản xuất được World Rugby khuyên dùng
Được chứng nhận bởi ITF
Dòng cỏ cảnh quan an toàn, bền và đã được kiểm định

Dịch vụ cao cấp

Tư vấn trước khi bán
Thiết kế sân miễn phí
Giải pháp Logistics tối ưu
Hỗ trợ tiếp thị
Hỗ trợ sau khi bán
Bảo hành rộng rãi

Công ty TNHH
CCGrass (Việt Nam)

Vào năm 2018, CCGrass đầu tư xây dựng nhà máy hải ngoại tại tỉnh Tây Ninh Việt Nam – Công ty TNHH CCGrass (Việt Nam). Tổng vốn đầu tư dự án giai đoạn I là 58 triệu đô la Mỹ, dự tính quy hoạch đất sử dụng là 150.000 m², tuyển dụng hơn 1,200 nhân viên ; Giai đoạn II diện tích quy hoạch tăng gấp đôi, tổng vốn đầu tư dự kiến là 150 triệu đô la Mỹ.

CCGrass thực thi văn hóa doanh nghiệp “cùng sáng tạo, cùng hưởng lợi, cùng thắng lợi”, phát triển cùng nhân viên, sáng tạo tương lai tốt đẹp.

back-to-top