Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này miêu tả cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân. Bằng việc sử dụng trang web www.ccgrass.com, bạn đồng ý với việc lưu trữ, mã hóa, di chuyển và minh bạch thông tin cá nhân như đã được miêu tả trong chính sách bảo mật.

 

Sự minh bạch

Chúng tôi không bán cũng như cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích quảng cáo mà không có sự chấp thuận rõ ràng. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để phản hồi cho những yêu cầu hợp pháp, hiệu lực hóa chính sách của chúng tôi, phản hồi lại những công bố hoặc bài đăng hoặc những nội dung khác xâm phạm quyền hoặc bảo về quyền, tài sản cũng như sự an toàn của người khác. Những thông tin sẽ được tiết lộ phải tương thích với yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có khả năng chia sẻ thông tin cá nhân với phía cung cấp dịch vụ, những người hợp tác về kinh doanh với CCGrass và với thành viên của tập đoàn, đối tượng có thể cung cấp nội dung hợp tác và dịch vụ cũng như giúp đỡ trong việc tìm và ngăn chặn các trường hợp bất hợp pháp tiềm ẩn. Nếu chúng tôi có kế hoạch sáp nhập hoặc hợp tác, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với công ty đó và yêu cầu rằng sự kết hợp mới phải tuân theo chính sách bảo mật cùng với sự tôn trọng thông tin cá nhân của anh/chị.

 

Bảo mật

Chúng tôi xem thông tin là tài sản phải được bảo vệ, đồng thời sử dụng nhiều công cụ để bảo vệ thông tin cá nhân của anh/chị khỏi những truy cập không hợp pháp và rò rỉ thông tin. Tuy nhiên, như anh/chị cũng biết, bên trung gian có thể truy cập bất hợp pháp hoặc giao tiếp riêng tư. Vì vậy, mặc dù chúng tôi đã nỗ lực trong việc bảo vệ sự bảo mật của anh/chị, chúng tôi không hứa hẹn và anh/chị không nên kì vọng rằng thông tin cá nhân của mình hoặc những đoạn hội thoại cá nhân sẽ luôn được bảo vệ chặt chẽ.

back-to-top