Điều khoản sử dụng

Quyền truy cập vào trang www.ccgrass.com được tài trợ bởi tập đoàn CoCreation Grass (viết tắt là CCGrass) theo các điều kiện dưới đây. Nếu anh/chị không tuân thủ theo các điều kiện sau, hãy ngưng truy cập trang này.

 

Mô tả bản quyền

Bản quyền của trang này được sở hữu bởi CCGrass, đại lý và chuyên viên tư vấn của chúng tôi. Không được quyền sao chép, lan truyền, trưng bày và thu phát dưới mọi hình thức dù chỉ là một phần của trang web nếu không có sự đồng ý từ người sở hữu bản quyền của CCGrass.

 

Tên thương hiệu

Tên thương hiệu và những kí hiệu đặc trưng đang được sử dụng và hiển thị trên trang thuộc về CCGrass. Sự sao chép, phân phối, hiển thị và phát lại dưới bất kì hình thức nào mà không có sự cho phép của CCGrass hoặc chủ sở hữu tên thương hiệu sẽ bị cấm.

 

Điều kiện truy cập

CCGrass cho phép truy cập và thay đổi những điều kiện này bất cứ lúc nào. Bằng việc sử dụng trang web, bạn nên chấp nhận các thay đổi mới trên trang.

back-to-top